Brak zysku i umiarkowane…

Brak zysku i umiarkowane ryzyko?

Jak właściwie skonstruowany jest system bankowy i czy warto trzymać w nim pieniądze? Oszczędności warto mieć to nie podlega dyskusji. Prawie 900 mld mają ulokowane Polacy w bankach. To duże pieniądze które co roku tracą na wartości w wyniku wysokiej inflacji i stóp procentowych oscylujących w granicach 0%.

Masz to pewne jak w banku to powiedzenie które dla mnie nie do końca ma pełne uzasadnienie. Banki to instytucje które obracają naszymi pieniędzmi podejmując duże ryzyko. Naprzykład inwestycyjne lub kredytowe. Powierzając im swoje oszczędności stajemy się ich wierzycielami i w razie gdyby bank upadł chroni nas Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Twór który swoją skalą zdecydowanie nie dorównuje ilości gotówki ulokowanej w bankach. Zabezpieczenie wynosi około 18 mld w stosunku do 900 mld na depozytach. Wynika z tego, że w pełni chroniona jest co 50 złotówka. Niewystarczająca ilość środków w BFG wynika także z działań podjętych w celu ratowania SKOKów. Warto wspomnieć o partyjnych powiązaniach twórcy SKOKów Grzegorza Bieleckiego, obecnego senatora.

Pytanie zasadnicze. Czy bank może upaść? Polska historia pamięta 139 upadków banków z czego tylko 6 stanowią banki komercyjne. Najczęściej upadają małe banki które nie posiadają dużych depozytów. Wtedy BFG stanowi wystarczające zabezpieczenie. Mówiąc jednak o ryzyku warto zestawić to z tym co oferują aktualnie banki? 0.1% to najczęstsze ostatnio spotykane oprocentowanie. Zysk który można nazwać conajwyżej symbolicznym. Kolejnym problemem może być brak płynności w momencie dużej paniki wśród ludzi. Gdy lokujemy środki w perspektywie 30 czy 40 lat, naprzykład na cel zabezpieczenia emerytalnego możemy się spodziewać, że w tym czasie może wydarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z usług banków. Tam wpływa nasze wynagrodzenie, karta debetowa daje nam dostęp do naszych środków o każdej porze i w każdym miejscu. Nie jest to jednak miejsce w którym zabezpieczymy swoje oszczędności przed utratą wartości. Tym bardziej ich nie pomnożymy. Obecne czasy wymagają od nas poszukiwania alternatyw których jest wiele. Warto jednak postępować rozsądnie i mierzyć siły na zamiary.

pokaż spoiler spoiler #banki #gospodarka #ekonomia #finanse #oszczedzanie #pieniadze #inwestycje

Powered by WPeMatico