Pieniądz leży na ulicy. Tylko…

Pieniądz leży na ulicy. Tylko trzeba go dostrzegać by go podnieść.

Jak bardzo IKE i IKZE może zwiększyć rentowność Twoich inwestycji? IKE i IKZE to najprostszy sposób na optymalizację podatkową. Nie trzeba nawet prowadzić firmy. Uniknięcie podatku belki oraz odliczenia podatkowe nawet w 32 procentowej skali dają w dłuższej perspektywie duże zyski. W perspektywie 40 lat to nawet 600 tysięcy złotych dodatkowego i zarazem pewnego zysku. Wymaga to jednak wykorzystania limitów w stu procentach. Niezależnie od tego czy będziesz w stanie wykorzystać 10 procent, 50 procent czy 100 procent potencjału jaki generują te rozwiązania warto z nich skorzystać. W końcu każdy z nas lubi pewne zyski. Oczywiście warto nadmienić, że środki te muszą być ulokowane na giełdzie, a to już wiążę się z ryzykiem straty. Można wybrać jednak najbardziej bezpieczne rozwiązania. Na przykład fundusze gwarantowane, pieniężne czy obligacyjne.

Teraz konkrety i liczby. Rozpatrywana perspektywa to 40 lat. W wieku 25 lat większość z nas ma większą swobodę finansową i powinna zacząć myśleć o zabezpieczeniu swojej emerytury. Limity IKE i IKZE są corocznie zwiększane o średni wzrost płac. Przyjąłem, że w najbliższej perspektywie będą rosnąć o 2% r.r. Aktualnie limit IKZE wynosi 6272 zł, a IKE 15681 zł. Po uwzględnieniu waloryzacji można przyjąć średni poziom około 9000 zł na IKZE oraz 25000 zł na IKE.

Zysk z IKE to brak podatku belki. W przypadku wykorzystywania pełnego limitu przez 40 lat i osiągania 4 procentowych zysków podatek belki wyniesie 430 tysięcy złotych. W przypadku IKZE na 32 procentowym progu miesięczne zwroty podatku wynoszą 240 zł.** Ta kwota zainwestowana również na 4 procentowym zwrocie po 40 latach daję około 250 tysięcy złotych. Łącznie za pomocą IKE i IKZE można odzyskać więc 680 tysięcy złotych przy założeniach, że odkładamy około 2700 zł miesięcznie a stopa zwrotu to 4%. Oczywiście nie każdego stać na taką kwotę miesięcznych zobowiązań. Nawet jeśli ma być to tylko 10% tej kwoty, czyli 270 zł odzyskać można analogicznie około 10% czyli 68 tysięcy złotych. Oczywiście w przypadku osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż 4% zyski będą analogicznie niższe. Nikt nie lubi płacić podatków, pora zacząć ich unikać za pomocą rozwiązań przeznaczonych dla każdego.

Warto także nadmienić, że pieniądze te są chronione prawnie i historia z OFE się nie powtórzy. W tym drugim przypadku zostały one zagrabione z racji na to, że były częścią składkowego systemu, który w rzeczywistości jest podatkiem. To sprawia, że w sprawie ich relokacji decyzję mógł podjąć rząd a Trybunał Konstytucyjny ją uchwalił. Nasze pieniądze na IKE/IKZE podobnie jak te w banku czy na funduszach są chronione przez prawo cywilne. Historia więc się nie powtórzy. IKE czy IKZE można założyć w dowolnej instytucji finansowej na przykład banku, towarzystwie ubezpieczeniowym czy domu maklerskim.

pokaż spoiler #emerytura #zus #gospodarka #finanse #oszczedzanie #ekonomia #ike #ikze #inwestycje #inwestowanie #gielda

Powered by WPeMatico