W MRiPS podpisano polsko-holenderskie porozumienie w sprawie praw pracowniczych

Współpraca w zakresie stosowania przepisów dotyczących pracowników migrujących oraz transgranicznego zabezpieczenia społecznego – to główne kwestie, których dotyczy memorandum podpisane w środę pomiędzy polskim Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a holenderskim Ministerstwem Spraw Społecznych i Zatrudnienia.

Powered by WPeMatico