Rządowy projekt zmian podatkowych wpłynął do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu – wynika z informacji zamieszczonej na internetowej stronie Sejmu. Projekt ten został w piątek przyjęty przez Radę Ministrów.

Powered by WPeMatico