Nowe rządowe obligacje zamortyzują połowę inflacji

Obligacje skarbowe, które będzie można kupić w czerwcu, będą miały oprocentowanie uzależnione od poziomu głównej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego. Są to papiery roczne i dwuletnie. W obu przypadkach co miesiąc ma być aktualizowany poziom oprocentowania, co miesiąc mają być także wypłacane odsetki.

Powered by WPeMatico